Granty

Změňte své okolí k lepšímu

Nadační příspěvky udělujeme organizacím po celé České republice. Žádat o ně mohou obce, školy i neziskovky. Za více jak čtvrt století našeho fungování jsme pomohli více jak třem a půl tisícům projektů celkovou částkou 438 729 326 korun.

0 podpořených komunit
0 rozdělených milionů
0 udělených grantů

Podejte si žádost o grant u Nadace Partnerství

Máte chuť udělat něco pro místo, kde žijete? Podívejte se na naše grantové výzvy. Nabídku grantů neustále aktualizujeme, pro přehled o nejnovějších výzvách nezapomeňte odebírat náš newsletter.

Jak získat grant

Pro co největší komfort při podání žádosti, přes podpis smlouvy a vyplacení peněz až po vyplnění závěrečné zprávy, jsme vyvinuli unikátní on-line grantovou databázi Grantys.

Ta vás procesem žádosti provede krok za krokem. Projděte si také návod na používání databáze Grantys – ušetří vám při vyplňování čas.  

U každé grantové výzvy si nezapomeňte pečlivě přečíst její podmínky. Některé výzvy mají omezený okruh vhodných žadatelů nebo způsobilých výdajů. 

Pokud jste již náš grant obdrželi, moc Vám gratulujeme! Podmínky pro jeho čerpání si můžete připomenout v sekci Proběhlé výzvy.

Stáhněte si přehled otevřených výzev

Aktuální výzvy

Program obnovy zeleně po tornádu II. kolo

Za podpory ŠKODA AUTO, Odbory KOVO MB, Dedoles, Novartis a Nadace Partnerství

Průběžná výzva na obnovu zeleně pro PRÁVNICKÉ osoby zasažené tornádem.

Program podporuje výsadbu a následnou péči o dřeviny na veřejně přístupných pozemcích v intravilánu a extravilánu jihomoravských obcí zasažených tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín).

Kompletní znění výzvy

Grantová výzva je určena pro výsadby na jaře 2022 a na podzim 2022.

Výzva je nastavena jako průběžná, tzn. příjem žádostí není časově omezen.
Projekty budou hodnoceny s uzávěrkou k poslednímu dni každého měsíce až do vyčerpání prostředků programu.

Oprávněnými žadateli jsou pouze právnické osoby (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí, honební společnosti, občanská a zájmová sdružení, státní příspěvkové organizace).

Je možné žádat o částku 10 000 – 70 000 Kč, při obnově významnějších struktur je možno žádat i částku do 200 000 Kč.

Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Obnova zeleně zničená tornádem.

Nevíte si rady? Kontaktujte nás

Proběhlé výzvy

Sázíme budoucnost: Granty do 30 000 Kč

Žádejte do 31. 7. 2022 vč.

Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2022

Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

Způsobilé výdaje:

 • Zakoupení sazenic stromů a keřů;
 • zakoupení nezbytného materiálu;
 • doprava, nářadí a propagace;
 • odborný dohled;
 • následná péče po dobu 3 let.

Harmonogram:

 • do 31. 7. 2022 (23:59 h) příjem žádostí
 • do 7. 9. 2022 zveřejnění výsledků hodnocení žádostí
 • od 1. 10. do 15. 12. 2022 realizace výsadeb
Minimální výše grantu je 10 000 Kč, maximální výše grantu je 30 000 Kč, vyšší částky lze žádat ve výzvě Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč.

Žádost se zadává výhradně elektronicky přímo do formuláře na webových stránkách www.nap.grantys.cz, kde si žadatel zvolí grantovou výzvu Sázíme budoucnost: granty do 30 000 Kč.

Jak správně naplánovat výsadbu
Sázíme budoucnost: Granty do 150 000 Kč

Žádejte do 31. 7. 2022 vč.

Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2022

O finanční podporu mohou žádat všechny subjekty s prokazatelným vztahem  k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Způsobilé výdaje:

 • Výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo souvisejícího s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy.
 • Výdaje na zajištění zálivky.
 • Výdaje na publicitu projektu.

Harmonogram:

 • do 31. 7. 2022 (23:59 h) příjem žádostí
 • do 7. 9. 2022 zveřejnění výsledků hodnocení žádostí
 • od 1. 10. do 15. 12. 2022 realizace výsadeb
Žádost se zadává výhradně elektronicky přímo do formuláře na webových stránkách www.nap.grantys.cz, kde si žadatel zvolí grantovou výzvu Sázíme budoucnost: granty do 150 000 Kč.

Jak správně naplánovat výsadbu
Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností

Žádejte do 30. 6. 2022

Získejte až 400 tisíc na výsadbu alejí!

O grant mohou žádat pouze právnické osoby (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové a neziskové organizace a další).

Cílem této grantové výzvy je zvýšit odolnost naší krajiny prostřednictvím výsadeb alejí a terénních úprav zlepšujících vodozádržné schopnosti alejí. Součástí projektů také mohou být přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů v okolí alejí nebo prvky, které zpříjemní návštěvu upravených míst, např. lavičky nebo informační panely.

Důležité informace:

 • Příjem žádostí: do 30. 6. 2022 vč.
 • Finanční rozsah grantu: 50 až 400 tisíc Kč
 • Možná realizace: od 1. 9. 2022 do 30. 7. 2023
 • Podporované regiony: celá ČR 
 • Lze žádat na: zakoupení sazenic stromů a keřů, kotvící a další materiál, terénní úpravy, zakoupení/výroba doplňkové infrastruktury (lavičky, vzdělávací a interpretační panely, herní prvky, drobné krajinné prvky, prvky pro zvěř - „berličky“ pro dravce, ptačí budky aj.)

Děkujeme našemu partnerovi KB Penzijní společnosti!

!!! Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách  https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, si žadatelé mohou stáhnout v sekci “Ke stažení” na výše uvedené adrese

Jak správně naplánovat výsadbu
Škoda stromky

Žádejte do 15. 4. 2022

Získejte až 70 tisíc na výsadbu stromů a sazenic!

O grant mohou žádat neziskové organizace, obce, školy, příspěvkové a další obdobné organizace (stáhněte si kompletní znění výzvy, kde najdete úplný výčet oprávněných žadatelů).​

Důležité informace:

 • Příjem žádostí: do 15. 4. 2022 vč.
 • Finanční rozsah grantu: 10 až 70 tisíc Kč
 • Možná realizace: 1. 3. 2022 – 30. 6. 2022 (jarní výsadby), 1. 9. 2022–30. 11. 2022 (podzimní výsadby)
 • Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (okres Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Semily, Náchod)
 • Lze žádat na: zakoupení sazenic stromů a keřů (vč. lesnických); nákup materiálu; následnou péči; odborný posudek / dohled; doplňkový mobiliář

Děkujeme našemu partnerovi Škoda Auto!

!!! Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách  https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu ŠKODA STROMKY. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, si žadatelé mohou stáhnout v sekci “Ke stažení” na výše uvedené adrese

Jak správně naplánovat výsadbu
Alej svobody '22

Hledáme obec, se kterou vysadíme novou Alej svobody

Prodlouženo do 10. 6. 2022!

Výzva je určena pro obce, které mají:

 • zajištěný vhodný pozemek, bez limitů zabraňujících výsadbě stromů;
 • zpracovaný záměr výsadby stromořadí nebo aleje cca 100 stromů;
 • zpracovaný plán zajištění následné péče o výsadbu.

Nadace Partnerství zajistí:

 • kvalitní sadební materiál,
 • dopravu sazenic,
 • materiál nezbytný pro výsadbu (kůly, ochranu proti okusu, úvazy, hřebíky),
 • odborný dohled při výsadbě,
 • organizaci výsadby za účasti široké veřejnosti, zajímavých hostů, firem, medií,
 • zapůjčení nářadí,
 • zpracování grafických materiálů,
 • zajištění fotodokumentace a zpracování video spotu z akce,
 • medializaci výsadbové akce.

Harmonogram grantové výzvy v roce 2022

 • Příjem žádostí: do 31. 5. 2022
 • Vyhlášení vybrané obce: 15. 6. 2022
 • Plánování výsadby: 1. 7. 2020 – 12. 11. 2022
 • Realizace výsadby: 12. 11. 2022

Více o Alejích svobody
Výzva: Radegast lidem 2022

Žádosti podávejte do 3. 8. 2022 vč.

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí pivovaru v Nošovicích (Ostrava-město, Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Nový Jičín, Zlín)

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: do 3. 8. 2022 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 27. 8. 2022
 • Realizace projektu: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu

 • oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
 • projekty mohou být realizovány pouze v okolí pivovaru Radegast v Nošovicích (na území okresů Ostrava město, Frýdek – Místek, Vsetín, Karviná, Nový Jičín, Zlín), žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,
 • primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,
 • minimální výše grantu je 20 000 Kč, maximální výše grantu je 300 000 Kč.

Témata podporovaných projektů

 • posilování odpovědnosti za životní prostředí, např. vzdělávací kampaně, přednášky nebo ekologické soutěže,
 • šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji, např. obnova studánek a mokřadů nebo lepší hospodaření s vodou v sídlech a v budovách,
 • péče o krajinu a přírodní bohatství, např. obnovování ekologické stability krajiny výsadbou stromů, obnovou remízů a přírodě blízkých biotopů,
 • rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti k přírodě a hospodaření s vodou, např. pořádání koncertů, festivalů nebo soutěží, 
 • oživení veřejného prostoru např. menší stavební úpravy nebo doplnění mobiliáře z popudu místních komunit,   
 • ochrana kulturního dědictví a tradic, např. pořádání jarmarků, nebo budování naučných stezek,
 • posílení cestovního ruchu a atraktivity, např. pořádání výstav nebo prezentace místních zajímavostí, 
 • oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst, např. oprava kapliček, božích muk a soch.

Připojte se k semináři pro žadatele
Zeleň po tornádu: program pro zahrady II. kolo
Za podpory Člověka v tísni

Omlouváme se všem žadatelům, z důvodu velkého množství žádosti zveřejníme podpořené 4. 4. 2022

Program na obnovu drobné zeleně pro FYZICKÉ osoby zasažené tornádem.

 • program podporuje obnovu soukromých zahrad jihomoravských obcí zasažených tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín)
 • je možno žádat o celkovou částku 5.000 – 50.000 Kč
 • žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů
 • příjem žádostí ve druhém kole končí 28. 2 2022 (výsadba možná jaro 2022 a podzim 2022)
 • zveřejnění podpořených projektů: nejpozději 31. 3. 2022
 • cca v polovině ledna 2022 budou pro žadatele dostupné odborné konzultace zahradních architektů k výsadbám
Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Obnova zeleně zničená tornádem.

Stáhněte si manuál pro podání žádosti

Zeleň po tornádu: program pro zahrady
Za podpory Člověka v tísni

Program je financován humanitární organizací Člověk v tísni

Program na obnovu drobné zeleně pro fyzické osoby zasažené tornádem.

 • program podporuje obnovu soukromých zahrad jihomoravských obcí zasažených tornádem (Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hodonín)
 • je možno žádat o celkovou částku 5.000 – 50.000 Kč
 • žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů
 • příjem žádostí v prvním kole končí 1. 11. 2021 (výsadba možná na podzim 2021, jaro 2022 a podzim 2022)
 • 2. kolo otevřeme 31. 1. 2022 (výsadba možná na jaře 2022 a podzim 2022)
Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Obnova zeleně zničená tornádem. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, si žadatelé mohou po přihlášení stáhnout v sekci “Ke stažení” na výše uvedené adrese (manuál označený "pro všechny výzvy")

Nevíte si rady? Požádejte o pomoc
Zeleň po tornádu: program obnovy alejí a remízů
Za podpory ŠKODA AUTO, Dedoles a Novartis

Program financován ŠKODA AUTO, Dedoles, Novartis a dárci Nadace Partnerství

PRÁVĚ OTEVŘENO! Program na obnovu zeleně pro právnické osoby zasažené tornádem.

 • program podporuje výsadbu dřevin na veřejně přístupných pozemcích v intravilánu i v extravilánu jihomoravských obcí zasažených tornádem
 • oprávněnými žadateli jsou pouze právnické osoby
 • žadatel může žádat o zakoupení sazenic stromů a keřů; lze žádat i na podporu následné péče
 • příjem žádostí  končí 1. 11. 2021 (výsadba možná na podzim 2021, jaro 2022 a podzim 2022)
 • celkově rozděláme nejméně 1 milion korun
 • žádat lze od 10 do 70 tisíc korun, v případě velkých a strategických projektů až 200 tisíc korun
Žádost se podává pouze elektronicky, prostřednictvím online systému Grantys na webových stránkách https://nap.grantys.cz/, kde si žadatel vybere grantovou výzvu Obnova zeleně zničená tornádem. Manuál s návodem, jak pracovat se systémem Grantys, si žadatelé mohou po přihlášení stáhnout v sekci “Ke stažení” na výše uvedené adrese (manuál označený "pro všechny výzvy").

Zelené oázy 2021-2022

Nově otevřeno! Žádejte do 31. 10. 2021.

Získejte až 140 tisíc na svůj projekt. Společně vrátíme přírodu do města!

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL.

Stáhněte si kompletní znění výzvy

Hlavní podmínky výzvy

 • žádost je možné podat do 31. 10. 2021 (včetně);
 • oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí;
 • minimální výše grantu je 25 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč;
 • realizace projektu je možná od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2022 na celém území ČR;
 • zveřejnění podpořených projektů 8. 2. 2022.

Na co všechno můžete žádat?

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin vhodných pro dané místo;
 • zakoupení materiálu pro výsadby, úpravu místa a hospodaření s vodou;
 • doprava sazenic a materiálu na místo realizace;
 • zakoupení/zapůjčení nářadí;
 • odborné poradenství;
 • tvorba výukových materiálů týkajících se vytvořených prvků nebo provedených prací;
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů;
 • mzdové náklady;
 • zakoupení mobiliáře.

Revitalizace školního parku, obnova ovocného sadu nebo vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout. Pomozte vrátit přírodu do měst a obcí. Vytvářejte s námi zelené oázy!

Grantový program Zelené oázy vyhlašuje Nadace Partnerství a společnost MOL.  

Více o zelených oázách
Výzva: Na budoucnost 2021

Prodlouženo do 5. 11.

Hledáme organizace, jejichž projekty přinášejí inovativní, praktická a přenositelná řešení, která budou i díky spolupráci/partnerství maximalizovat svůj dopad v oblasti udržitelného rozvoje.

Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

Kromě podpory komunitních projektů otevírá Nadace Partnerství a Plzeňský prazdroj nový celostátní grantový program Na budoucnost. Vybereme k podpoře několik větších, koncepčních projektů, které zavádějí dobrou praxi a inovace ve snižování uhlíkové stopy na lokální úrovni, v hospodaření s vodou a jejím zadržováním, ve zvyšování odolnosti krajiny a sídel na projevy změny klimatu nebo nakládání s odpady.

V těchto oblastech hledáme partnery z neziskového sektoru, kteří mají relevantní odborné zkušenosti i kapacitu spolupracovat s dalšími institucemi a přenášet dobrou praxi do jiných území. Jedním z cílů programu Na budoucnost je i posílit kapacity vybraných partnerů takovým způsobem, aby mohly  své projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí úspěšně zrealizovat.

Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu

 • žádost do prvního kola grantového řízení je možné podat do 5. 11. 2021 (včetně),
 • pro účast ve druhém kole grantového řízení je třeba se zúčastnit workshopu, který proběhne 30. listopadu 2021 v Nadaci Partnerství, na Údolní 33 v Brně.
 • oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
 • primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,
 • projekty mohou být realizovány na celém území České republiky, žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,
 • minimální výše grantu je 300 000 Kč, maximální výše grantu je 700 000 Kč,
 • celkem bude rozděleno 2 000 000 Kč.

Podporovaná témata projektů

 • Česká republika se také podílí na globálním oteplování, jehož důsledky čím dál víc ohrožují kvalitu života ve městech i na venkově. (Jak dopady naší činnosti minimalizovat a jak snižovat emise skleníkových plynů zejména na místní úrovni?)
 • Voda je vzácný zdroj. (Jak s ní lépe hospodařit, jak obnovit schopnost krajiny zadržovat srážky, apod.?) 
 • Adaptujme se na změnu klimatu. (Musíme být připraveni na realitu zvyšujících se extrémů počasí a zvyšovat odolnost sídel, infrastruktury i krajiny vůči dopadům těchto výkyvů. Jak na to?)
 • Odpady z lidské činnosti zatěžují ekosystémy regionů i celé planety, často končí zpět v potravinovém řetězci a výrazně přispívají  k emisím skleníkových plynů.  (Jak vzniku odpadů předcházet, snižovat jejich produkci a zlepšit jejich znovuvyužití?)

Výzva: Kozel lidem 2021

Prodlouženo do 5. 11.

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí Velkopopovického pivovaru (Velkopopovicko, Petříkov a Kamenicko)

Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: do 5. 11. 2021 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2021
 • Hlasování veřejnosti o bonusové prémii: 6. 12. – 16.12.
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Hlavní podmínky pro podání žádosti a udělení grantu

 • oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
 • projekty mohou být realizovány pouze v okolí Velkopopovického pivovaru (Velkopopovicko, Petříkov a Kamenicko), žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,
 • primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,
 • minimální výše grantu je 20 000 Kč, maximální výše grantu je 140 000 Kč.

Témata podporovaných projektů

 • posilování odpovědnosti za životní prostředí,
 • šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji,
 • péče o krajinu a přírodní bohatství,
 • rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti k přírodě a hospodaření s vodou,
 • oživení veřejného prostoru,
 • ochrana kulturního dědictví a tradic
 • posílení cestovního ruchu a atraktivity
 • oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst

Výzva: Prazdroj lidem 2021

Prodlouženo do 5. 11.

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí Plzeňského pivovaru (město Plzeň).

Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: do 5. 11. 2021 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2021
 • Hlasování veřejnosti o bonusové prémii: 6.12. – 16.12.
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu

 • oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
 • projekty mohou být realizovány pouze v okolí Plzeňského pivovaru (město Plzeň), žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,
 • primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,
 • minimální výše grantu je 20 000 Kč, maximální výše grantu je 300 000 Kč.

Témata podporovaných projektů

 • posilování odpovědnosti za životní prostředí,
 • šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji,
 • péče o krajinu a přírodní bohatství,
 • rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti k přírodě a hospodaření s vodou,
 • oživení veřejného prostoru,
 • ochrana kulturního dědictví a tradic
 • posílení cestovního ruchu a atraktivity
 • oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst

Výzva: Radegast lidem 2021

Prodlouženo do 5. 11.

Cílem grantového programu je podpora veřejně prospěšných projektů v okolí pivovaru v Nošovicích (Ostrava-město, Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Nový Jičín, Zlín)

Stáhněte si kompletní znění výzvy v .pdf

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: do 5. 11. 2021 (23:59)
 • Zveřejnění podpořených projektů: do 1. 12. 2021
 • Realizace projektu: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Podmínky pro podání žádosti a udělení grantu

 • oprávněnými žadateli jsou následující typy neziskových organizací: spolek, obecně prospěšná společnost, církevní právnické osoby, ústav, příspěvková organizace,
 • projekty mohou být realizovány pouze v okolí pivovaru Radegast v Nošovicích (na území okresů Ostrava město, Frýdek – Místek, Vsetín, Karviná, Nový Jičín, Zlín), žadatel nemusí mít v místě realizace své sídlo,
 • primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů,
 • minimální výše grantu je 20 000 Kč, maximální výše grantu je 300 000 Kč.

Témata podporovaných projektů

 • posilování odpovědnosti za životní prostředí,
 • šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji,
 • péče o krajinu a přírodní bohatství,
 • rozvoj komunitních a volnočasových aktivit při respektování principů šetrnosti k přírodě a hospodaření s vodou,
 • oživení veřejného prostoru,
 • ochrana kulturního dědictví a tradic
 • posílení cestovního ruchu a atraktivity
 • oprava a oživení drobných památek a zapomenutých míst.

Podpořené projekty

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení

Sídlo Nadace partnerství

Údolní 33
Brno
602 00

+420 515 903 111
partnerstvi@nap.cz
994404-0449065015/0800 IČ: 457 73 521
 Pobočka v Bruselu